Ing. Gabriela Sobolová

Používateľský profil
Ing. Gabriela Sobolová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzitná nemocnica Martin, JLF, klinika KAIM
Adresa:
Kollárova 2,
03659, Martin
Slovensko
Záujmy: