Ing. Kristína Waczulíková

Používateľský profil
Ing. Kristína Waczulíková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická
Adresa:
Purkyňova 464/118,
61200, Brno
Česko
Záujmy: