Karel Frimmel

Používateľský profil
Karel Frimmel

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Centrum experiementálnej medicíny - SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84104, Bratislava
Slovensko
Záujmy: