Bc. Martin Csiba

Používateľský profil
Bc. Martin Csiba

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa:
Mlynská dolina F1,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy: