Mgr. Viera Jerigová

Používateľský profil
Mgr. Viera Jerigová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Adresa:
Ilkovičova 6, Mlynská dolina,
842 15, Bratislava 4
Slovensko