Ing. Barbora Horná

Používateľský profil
Ing. Barbora Horná

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
AGRO Čierne Kľačany, s. r. o.
Adresa:
Farská 155/7,
95305, Čierne Kľačany
Slovensko
Záujmy: