PharmDr. Michaela Mergová

Používateľský profil
PharmDr. Michaela Mergová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Farmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra farmakognózie a botaniky
Adresa:
Odbojárov 10,
832 32, Bratislava
Slovensko
Záujmy: