Mgr. Nikola Klištincová

Používateľský profil
Mgr. Nikola Klištincová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav molekulárnej biológie, v.v.i.
Adresa:
Dúbravská cesta 21,
845 51, Bratislava
Slovensko
Záujmy: