Ing Laura Anna Tomanová

Používateľský profil
Ing Laura Anna Tomanová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská technická univerzita FCHPT
Adresa:
Radlinského 9,
81107, Bratislava
Slovensko
Záujmy: