Mgr. Veronika Petrovová

Používateľský profil
Mgr. Veronika Petrovová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Šrobárova 2,
041 54, Košice
Slovensko
Záujmy: