RNDr. Žofia Nižnanská PhD.

Používateľský profil
RNDr. Žofia Nižnanská PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav súdneho lekárstva LF UK
Adresa:
Sasinkova 4,
811 08, Bratislava
Slovensko
Záujmy: