PharmDr. Ondrej Štefánik

Používateľský profil
PharmDr. Ondrej Štefánik

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa:
Ulica odbojárov 10,
83232, Bratislava 3
Slovensko
Záujmy: