Bc. Kristína Pacholská

Používateľský profil
Bc. Kristína Pacholská

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie
Adresa:
Ul. 17. novembra,
08001, Prešov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

67%
Hodnotenie príspevku