Mgr. Viktória Fedorová

Používateľský profil
Mgr. Viktória Fedorová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied, v.v.i.
Adresa:
Watsonova 47,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy: