Mgr. Jozef Džubara

Používateľský profil
Mgr. Jozef Džubara

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, Oddelenie Imunológie vírusov
Adresa:
845 05,
845 05, Bratislava
Slovensko
Záujmy: