Bc. Dávid Janko

Používateľský profil
Bc. Dávid Janko

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Komenského 9,
069 01, Snina
Slovensko
Záujmy: