Rastislav Ringer

Používateľský profil
Rastislav Ringer

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Komenského 73,
04181, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky