Mgr. Karin Koóšová

Používateľský profil
Mgr. Karin Koóšová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra chémie, FPVaI UKF Nitra
Adresa:
Tr. Andreja Hlinku 1,
949 01, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Príspevky

-
Hodnotenie príspevku