Bc. Katarína Ďurinová

Používateľský profil
Bc. Katarína Ďurinová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra chémie, FPVaI UKF Nitra
Adresa:
Tr. Andreja Hlinku 1,
949 01, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

-
Hodnotenie príspevku