Mgr. Terézia Orolínová

Používateľský profil
Mgr. Terézia Orolínová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Adresa:
Tr.A.Hlinku 1,
949 01, Nitra
Slovensko
Záujmy: