Bc. Veronika Martanová

Používateľský profil
Bc. Veronika Martanová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove
Adresa:
17.novembra 6600/1,
081 16, Prešov
Slovensko
Záujmy: