Mgr. Jana Hricovíniová PhD.

Používateľský profil
Mgr. Jana Hricovíniová PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Adresa:
Odbojárov 10,
83232, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky