Biologická aktivita Tabebuia impetiginosa

Primárne karty

ISBN: 978-80-970712-8-8

Biologická aktivita Tabebuia impetiginosa

Denisa Toropilová1 , František Zigo2 , Marián Prokeš3 , Ivana Drabiščáková4
1 Ústav biológie, zoológie a radiobiológie UVLF v Košiciach, Košice, Slovenská republika
2 Ústav chovu zvierat UVLF v Košiciach, Košice, Slovenská republika
3 Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF v Košiciach, Košice, Slovenská republika
4 Prešov, Slovenská republika
denisa.toropilova@gmail.com

Medzi objekty záujmu v dnešnej dobe patria najmä látky zaručujúce zdravie, mladosť,vytrvalosť a skvalitnenie života. Najviac spájané látky s prevenciou civilizačných chorôb sú antioxidanty vrátane vitamínov. Je dokázané, že za predpokladu zmeny stravovacích návykov je možné znížiť úmrtnosť na rakovinu chorých pacientov až o 35%. Zabezpečenie dostatočného príjmu takýchto látok prostredníctvom zdravej a vyváženej stravy, bohatej na bioaktívne látky je možné skvalitniť svoj život a prežiť ho naplno v zdraví (Šinková).

Imunitný systém je základným ochranným faktorom ľudského zdravia. Dokáže bojovať proti negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia a je ovplyvňovaný nervovým a endokrinným systémom. To, ako sa imunitný systém vyvíja a ako pracuje, závisí od genetických faktorov aj od vplyvov vonkajšieho prostredia. Obrannou odpoveďou imunitného systému na negatívne vplyvy je vznik zápalovej reakcie ako výsledok vyváženého súladu prozápalových a protizápalových faktorov. Plná funkčnosť imunitného systému je podstatná v prevencii rôznych ochorení. V prípade, že chýba čo i len jedna zložka imunitného systému, dochádza k imunodeficiencii. Takéto imunitné oslabenie má za následok zvýšenú náchylnosť k prepuknutiu infekcií, až vývoj rakovinových ochorení. Preto je v súčasnosti stále viac populárne stimulovať imunitný systém liečivými látkami prírodného pôvodu a pôsobiť tak preventívne voči akýmkoľvek chorobám (Fialová, 2013).

V súvislosti s účinnými látkami prírodného charakteru na podporu imunitného systému sme si vybrali Lapačo červené, latinsky Tabebuia impetiginosa nazývané aj Taheebo, pre jeho  hlavné účinné látky obsiahnuté v kôre a jadrovom dreve lapača, v metanolickom extrakte bola dokázaná prítomnosť flavonoidov, kyseliny benzoovej, ale aj chinónov (Castellanos, 2009), z ktorých sú známe najmä lapachol a β-lapachon. U Lapača bola popísaná antiproliferatívna aktivita (Yamashita, 2009), mierna až slabá antibakteriálna aktivita voči Bifidobacterium longum, ale na druhej strane silná inhibičná aktivita voči Clostridium perfringens (Castellanos, 2009), taktiež vykazuje silný antipsoriatický a antimykotický  účinok. Taheebo má dlhú tradíciu užívania v tradičnej medicíne používané ako diuretikum, antidiabetikuum, a na liečbu syfilis (Warashina, 2005), malárie, bakteriálnych a mykotických infekcií. V Brazílii sa pre svoju biologickú aktivitu Lapačo vo vysokej miere používa pri antionkogénnej terapii (Park, 2006).

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Castellanos, J. R. (2009). Red Lapacho (Tabebuia impetiginosa) A global ethnopharmacological commodity? Journal of Ethnopharmacology, ISSN 0378-8741(vol. 121), p. 1-13.
Fialová, S. (2013). Prírodné liečivá na podporu imunity. Cit. 27. 02 2014. Dostupné na Internete: www.vup.sk
Park, B. S. (2006). Antibacterial activity of Tabebuia impetiginosa Martius ex DC (Taheebo) against Helicobacter pylori. Journal of Ethnopharmacology, ISSN 0378-8741(vol. 105), 255-262.
Šinková, T. (2014). Bioaktívne látky, Výskumný ústav potravinársky. Cit. 27. 02 2014. Dostupné na Internete: www.vup.sk
Warashina, T. N. (2005). Further constituents from the bark of Tabebuia impetiginosa. Phytochemistry, ISSN 0031-9422(vol. 66), 589-597.
Yamashita, M. K. (2009). Synthesis and evaluation of bioactive naphthoquinones from the Brazilian mdicinal plant, Tabebuia avellanedae. Bioorganic and medicinal chemistry(17), 6286-6291.