Inhibiční působení esenciálních olejů na bakterie produkující biogenní aminy

Primárne karty

ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Inhibiční působení esenciálních olejů na bakterie produkující biogenní aminy

Daniela Máčalová1 , Pavel Pleva2 , Lucie Bartošová1 , Leona Buňková2 , Magda Janalíková2
1 Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, Česká republika
2 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, Česká republika
d_macalova@utb.cz

Biogenní aminy (BA) jsou nízkomolekulární dusíkaté látky, které ovlivňují metabolismus rostlin, zvířat i člověka. V nízkých koncentracích si je organizmus dokáže syntetizovat sám a jsou pro člověka nepostradatelné (např. neurotransmitery). Dekarboxyláza pozitivní bakterie vytvářejí BA z aminokyselin, což může způsobovat intoxikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Nadměrná konzumace BA může vést k alimentárním otravám. Jsou nebezpečné především pro jedince užívající antidepresiva a v souvislosti s poruchami jater.

Tato práce se zabývala působením šesti esenciálních olejů (citrónová tráva, oregano, rozmarýn, tymián, skořice a šalvěj) na čtyři kmeny bakterie druhu Lactococcus lactis produkující BA. Taktéž bylo sledováno, jestli tyto bakterie mají potenciál BA degradovat. Kinetika růstu bakterií ovlivněná působením esenciálních olejů byla sledována kontinuálním měřením absorbance po dobu 24 hodin a dále byla provedena detekce BA vyprodukovaných za 24 hodin pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).

Antimikrobní vlastnosti byly prokázány u všech olejů kromě oleje ze šalvěje. Nejlepší inhibiční vlastnosti měl esenciální olej z oregana, který zastavil růst všech sledovaných kmenů bakterií při koncentraci 1000 mg/ml a 1500 mg/ml. Nejvíce degradovaným BA in vitro byl kadaverin (s úbytkem 166 mg/l) u kmene CCDM 141 s 1500 mg/l s olejem ze šalvěje a nejvíce produkovaným byl putrescin (s produkcí 680,1 mg/l) u kmene CCDM 141 s 1000 mg/l oleje z citrónové trávy. U všech sledovaných kmenů byla největší produkce putrescinu a největší degradace kadaverinu. Přídavky olejů u kmenů CCDM 1004, 946 a 141 většinou snižovaly produkci BA, ale u kmene CCDM 48 většinou zvyšovaly.

Výsledky této práce přispívají ke znalostem snižování BA u probiotik a antimikrobních vlastností esenciálních olejů mají potenciál využití v kosmetickém průmyslu.   

Poďakovanie: 
Zdroje: 

PLEVA, Pavel. Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných bakterií rodů Enterococcus a Staphylococcus. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISBN 978-80-7454-689-1.
LORENCOVÁ, Eva, Leona BUŇKOVÁ, Dagmar MATOULKOVÁ, Vladimír DRÁB, Pavel PLEVA, Vlastimil KUBÁŇ a František BUŇKA, 2012. Production of biogenic amines by lactic acid bacteria and bifidobacteria isolated from dairy products and beer. International Journal of Food Science & Technology. 47(10), 2086-2091. DOI: 10.1111/j.1365-2621.2012.03074.x. ISSN 09505423.
SALMINEN, Seppo, c2012. Lactic acid bacteria: microbiological and functional aspects. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis. ISBN 9781439836774.