Synovitída kolena po artroskopii pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-0-7

Synovitída kolena po artroskopii pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa

Jozef Vojtaššák ml.1 , Jozef Vojtaššák2 , Veronika Vojtaššáková3 , Elena Podskocova
1 Ortopedická ambulancia, Bratislava
2 2Katedra ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Bratislava
3 Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Úvod : Dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa po vyčerpaní konzervatívnej liečby indikujeme buď na artroskopiu kolena alebo na implantáciu totálnej endoprotézy kolenného kĺbu. Často je pri tejto indikácii artroskopiu  kolena  vykonávaná  v mladšom  veku ako symptomatická liečba za účelom oddelenia implantácie totálnej endoprotézy . V práci ukazujeme  výsledky po artroskopii kolenného zhybu pre gonartrózu 3. stupňa u pacientov  vo veku 40 až 60 rokov   v priebehu jedného roka po artroskopii.

Materiál a metodika: Z nášho súboru pacientov sme vybrali skupinu pacientov u ktorej bola vykonaná artroskopia pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa. Hodnotená skupina predstavovala 30 pacientov: 18 žien (60%) a 12 mužov (40%).

Stupeň gonartrózy 3. stupňa sme stanovili na základe  RTG nálezu   podľa  klasifikácie Kellgren- Lawrence  a echografickej  klasifikácie (B-mode, Doppler, E-flow, 3-D rekonštrukcia,   elastografia.  Stupeň dekompenzácie gonartrózy  sme kvantifikovali klinicky  podľa vizuálnej analógovej stupnice bolesti. Typ výkonu pri artroskopii bol shaving, koblácia chrupavky, synovie, ošetrenie menisku, laváž, extrakcia voľných telies, parciálna synovektómia.

Výsledky: V práci ukazujeme niektoré vybrané parametre u pacientov  po artroskopii kolenného zhybu  pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa sledované počas 12 mesiacov od operácie. Subjektívne zlepšenie hodnotené podľa vizuálnej analógovej stupnice bolesti bolo z hodnoty 6 na hodnotu 2 po 12 mesiacoch od operácie. Pri echografickom hodnotení patologicko - fyziologického stavu, teda exudatívne synovitídy s výpotkom, sme pozorovali pokles z 3. stupňa na 1. stupeň. Subklinická synovitída diagnostikovaná echograficky bola  u 80% pacientov 12 mesiacov od artroskopie. Patologicko-anatomický  nález  hodnotený podľa RTG a echograficky  bol bez progresie. Synovialogram  pred artroskopiou vykazoval detritus synovialis. Detritus synovialis po artroskopii nebol prítomný. Potvrdili sme koreláciu medzi synovitídou a bolesťou kolena.

Záver: Artroskopia pri dekompenzovanej artróze 3. stupňa je indikovaná ako metóda voľby avšak „restitutio ad integrum“ nie je možné očakávať. Jedná sa o symptomatická liečba v rozsahu ako sme zistili pri našom sledovaní niektorých vybraných parametrov. Dôležité je pacienta informovanosť o reálnych možnostiach a limitáciách tohto operačného zákroku.

Poďakovanie: 
Zdroje: