Vybrané produkty s obsahom kyanogénnych glykozidov a ich nástrahy

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-1-4

Vybrané produkty s obsahom kyanogénnych glykozidov a ich nástrahy

Radka Eckerová1 , Michal Toropila1 , Denisa Toropilová1 , Martin Tomko1 , František Zigo2 , Eva Holotová3
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Košice, Slovenská republika
2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav chovu zvierat
3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
radka.eckerova@student.uvlf.sk

Kyanid je označenie pre vysoko toxickú chemickú zlúčeninu, ktorá obsahuje jeden atóm uhlíka a dusík. Otrava kyanidmi zriedkavo spôsobuje smrť (Musshoff et al., 2002), avšak názov kyanid a jeho toxické vlastnosti sú už od dávna zdrojom strachu pre ľudí. Kyanogénny glykozid, linamarín, sa vyskytuje prirodzene v manioku (Manihot esculenta). Korene manioku sú hlavným zdrojom energie pre milióny ľudí v trópoch. Chronické požitie potravín s obsahom linamarínu predstavuje niekoľko toxikologických účinkov, vrátane rôznych neuropatií a amblyopií (Kamalu, 1995). Niektoré bežné rastliny taktiež obsahujú kyanogénne glykozidy a ich príjem nesprávnym spracovaním môže spôsobiť ohrozenie života (Conn, 1988). Rod Rosaceae, ktorý zahŕňa slivku, broskyňu, hrušku, jablko, horké mandle, ale aj čerešňu, je zodpovedný za mnohé prípady otravy kyanidom (Ryan, 1998). Pre človeka určiť letálnu dávku kyanidu nie je vôbec jednoduché. Morbidita alebo mortalita závisí od veľkosti otravy, ktorá sa mení s dávkou a formou kyanidu, nevnímajúc cestu vstupu jedu do organizmu. Stanovenie kyanidu alebo jeho metabolitov v biologických tekutinách je nevyhnutné pre súdny a klinický výskum, ako aj veterinárne účely.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Conn, E.E., 1988. Introduction In: Evered, D. Harnett, S. (Eds.), Cyanide Compounds in Biology, vol. 140, Wiley, London, pp. 1–2. CIBA Foundation Symposium.
Kamalu, B.P., 1995. The adverse effects of long-term cassava (Manihot esculenta Crantz) consumption. Int. J. Food. Sci. Nutr. 46, 65–93.
Musshoff, F., Schmidt, P., Daltrup, T., et al., 2002. Cyanide fatalities: case studies of four suicides and one homicide. Am. J. Forensic Med. Pathol. 23, 315–320.
Ryan, J.G., 1998. Cyanide. In: Viccellio, P. (Ed.), Emergency Toxicology, second ed. Lippincott-Raven, Philadelphia, PA, pp. 969–978.