VYUŽITIE ELEKTROMYOSTIMULÁCIE V PREHABILITÁCII PACIENTOV S CIRHÓZOU PEČENE

Primárne karty

VYUŽITIE ELEKTROMYOSTIMULÁCIE V PREHABILITÁCII PACIENTOV S CIRHÓZOU PEČENE

Marko Litvaj1 , Marcel Sekereš1 , Dávid Líška1 , Ľubomír Skladaný1
1 Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU v Banskej Bystrici
markolitvaj@gmail.com

Slovensko je známe ako krajina s najvyšším výskytom cirhózy pečene na svete, čo vytvára potrebu intenzívnej liečby pacientov s touto chorobou. V záverečnom štádiu liečby cirhózy pečene sa často používa transplantácia pečene. Naša štúdia sa zamerala na preskúmanie účinnosti elektromyostimulácie (EMS) ako súčasti prehabilitácie u pacientov so štádiami krehkosti prefrail a frail, ktorí čakajú na transplantáciu. Súbor pozostával z 19 žien a 22 mužov. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín – intervenčnej, kde boli k bežnej nemocničnej starostlivosti pridané špeciálne rehabilitačné cvičenia, a terapia pomocou EMS. Kontrolná skupina, dostávala len štandardnú starostlivosť. Počas štúdie sme sledovali hodnoty LFI a skóre Model For End-Stage Liver Disease (MELD) pred a po zásahu. Priemer liver frailty indexu (LFI) bol 4,55. Rozdiely v hodnotách LFI medzi skupinami neboli štatisticky významné (p > 0,05), ale rozdiely v hodnotách MELD ukázali štatisticky významný rozdiel (p = 0,034). Intervenčná skupina dosiahla nižšie priemerné hodnoty LFI a nižšiu úmrtnosť v porovnaní s kontrolnou skupinou, čo poukazuje na to, že EMS prehabilitácia pacientov s cirhózou pečene môže byť účinným nástrojom u hospitalizovaných pacientov.