jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Vplyv variantu CCNE1 I D na riziko vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov


Prejsť do diskusie

Vplyv variantu CCNE1 I D na riziko vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov

Márk Híveš 1 Jana Jurečeková 1 Klaudia Híveš Holečková 1 Monika Kmeťová Sivoňová 1

1Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
mark.hives94@gmail.com

Karcinóm prostaty je celosvetovým problémom a hlavnou príčinou morbidity a mortality mužskej populácie. Na Slovensku patrí medzi najčastejšie diagnostikované nádorové ochorenia u mužov. Rizikové faktory zahŕňajú činitele endogénného aj exogénneho prostredia. V patogenéze karcinómu prostaty hrá významnú úlohu bunkový cyklus, ktorého regulácia závisí od rady proteínov, vrátane cyklínov. Z rodiny cyklínov zohráva cyklín E (CCNE1) dôležitú úlohu pri regulácii transkripčného faktora E2F prostredníctvom interakcie s cyklín-dependentnými kinázami a v bunkovom cykle pri prechode z G1 do S fázy. Zmenená expresia cyklínu E má za následok vznik rezistentných nádorových buniek.

Cieľom našej štúdie bolo zistiť asociáciu medzi CCNE1 I/D (rs72010703  4-bp I/D) variantom a rizikom vzniku KP, ako aj jeho vzťah s hodnotami sérového PSA a Gleasonovho skóre u pacientov s KP. Študovaná populácia zahŕňnala 400 mužov (200 pacientov, 200 zdravých jedincov), ktorí boli diagnostikovaní na Urologickej klinike JLF a UNM v Martine. U pacientov sme sledovali výskyt inzerčného, delečného a inzerčno-delečného variantu CCNE1.

Naše výsledky poukazujú na zvýšené riziko karcinómu prostaty u pacientov s prítomnosťou D variantu, najmä u pacientov s hodnotami sérového PSA ≥ 10 ng/ml a Gleasonovho skóre  ≥ 7. U pacientov s ID variantom a hladinami sérového PSA ≥ 10 ng/ml sme pozorovali znížené riziko karcinómu prostaty.

Táto práca bola podporená projektmi: VEGA č. 1/0172/18, VEGA č. 1/0271/19 a GUK č.16/2021.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ