RNDr. Romana Záhumenská PhD.

Používateľský profil
RNDr. Romana Záhumenská PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave; Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Adresa:
Malá Hora 11161/ 4D,
03601, Martin
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
2021
100%
Hodnotenie príspevku

Príprava a charakterizácia de novo derivovanej nádorovej línie duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Hodnotenie príspevku

Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2019
95%
Hodnotenie príspevku
98%
Hodnotenie príspevku