Dopad antropogénnej činnosti na aktuálny stav flóry vybraných území okresu Skalica

Dopad antropogénnej činnosti na aktuálny stav flóry vybraných území okresu Skalica

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
60%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Terézia Gálusová60%100%-
RNDr. Beáta Baranová PhD.60%60%-

Diskusia