Robert Schemmer

Používateľský profil
Robert Schemmer

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Petrova Ves 193,
90844, Petrova Ves
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

70%
Hodnotenie príspevku