Expresia progesterónového receptora a jej zmeny v I. a II. type karcinómu endometria

Expresia progesterónového receptora a jej zmeny v I. a II. type karcinómu endometria

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia