MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.

Používateľský profil
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa:
Sasinkova 4,
81108, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Estrogénový receptor alfa v I. a II. type karcinómu ľudského endometria

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2009
-
Hodnotenie príspevku

Expresia onkoproteínu Bcl-2 a jej zmeny pri hyperplázii endometria a karcinóme endometria človeka

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2009
-
Hodnotenie príspevku

Expresia onkoproteínu C-erbB-2 v normálnom endometriu a v karcinóme endometria človeka

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2009
-
Hodnotenie príspevku

Expresia progesterónového receptora a jej zmeny v I. a II. type karcinómu endometria

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2009
-
Hodnotenie príspevku

Nádorový proteín p53 a jeho prognostická hodnota pri karcinóme endometria človeka

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2009
-
Hodnotenie príspevku

Pro-apoptózový s Bcl-2 združený X proteín vo fyziologickom a v malígne zmenenom endometriu človeka

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Hodnotenie príspevku