Hodnotenie alelopatie extraktu zo šalvie lúčnej

Hodnotenie alelopatie extraktu zo šalvie lúčnej

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
87%
Prevedenie (dizajn)
85%
Diskusná interakcia
85%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc. Mária Vinická100%100%100%
Bc. Nikola Šebestová100%100%100%
Bc. Alexandra Vargová100%100%100%
RNDr. Vincent Sedlák PhD.100%100%100%
RNDr. Štefan Koco PhD.100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.80%80%80%
RNDr. Daniela Gruľová PhD.100%--

Hodnotenie alelopatie extraktu zo šalvie lúčnej

Nikola Šebestová1 , Beata Baranová2 , Daniela Gruľová2
1 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied
2 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra ekológie
dgrulova@gmail.com

V rámci výskumnej práce sme sa venovali štúdiu rastlinnej alelopatii druhu šalvie lúčnej – Salvia pratensis L., ktorú z taxonomického hľadiska zaraďujeme do čeľade hluchavkovitých. V praktickej časti sme pripravili dva varianty extraktov. Pri príprave šalviových extraktov sme využívali extrakčnú metódu vodného kúpeľa pri teplote vody 60⁰ C. Pracovali sme aj so Soxhletovou aparatúrou prostredníctvom ktorej, sme pripravili štyri druhy extraktov: šalviový extrakt pripravený pri 100⁰ C, alkoholové extrakty šalvie lúčnej v koncentráciách 10 %, 30 %, 70 %. Na základe extraktov, ktoré sme pripravili z listov šalvie, sme sa snažili identifikovať účinky antigerminatívnej a fytotoxickej aktivity na modelových rastlinách semien (ovos siaty, pšenica letná, horčica biela, reďkev siata). Na modelových semenách sme skúmali mieru klíčivosti a dĺžku korienkov, pri ktorých sme zaznamenali stimulačný alebo inhibičný efekt. Na základe zistených výsledkov a porovnaní sme zaznamenali, že extrakty pripravené pomocou alkoholového rozpúšťadla vo väčšej miere ovplyvňujú antigerminatívnu a fytotoxickú aktivitu modelových semien v porovnaní s vodnými extraktmi šalvie lúčnej.

Poďakovanie: 

Projekt bol realizovaný za podpory projektu VEGA 1/0087/20 a VEGA 2/0018/20.

Diskusia

Dobrý deň, zaujímalo by ma ako aké množstvo rastlín (počet býľ? hmotnosť? objem?) je potrebné na prípravu cca 1 ml extraktu, ktorý vstupuje následne do Vašich experimentov. Vopred vám ďakujem za odpoveď, ZB 

Dobrý deň. Pri príprave extraktu z rastlín sa riadime podľa iných kritérií. Na testovanie biologickej aktivity sa riadime koncentráciou aktívnych látok v 1 ml. Avšak odhadnúť koľko rastlín na tu konkrétnu koncentráciu sa veľmi nedá. Koncentráciu zisťujeme až po extrakcii a následne prispôsobujeme experiment. Každá rastlina sa počas vegetačnej sezóny vyvíja a teda mení sa aj kvalita a kvantita týchto látok. Taktiež spôsob prípravy extraktu. Teoreticky by sa to mohlo dať odhadnúť, až po dlhodobom skúmaní. Táto práca mala skôr jednorázový (pilotný?) charakter.

Ok, ďakujem pekne za vysvetlenie. Všetko dobré želá ZB.