Hodnotenie stavu znečistenia vodnej nádrže Ružín s využitím rýb a ich črevných parazitov

Hodnotenie stavu znečistenia vodnej nádrže Ružín s využitím rýb a ich črevných parazitov

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
90%
Prevedenie (dizajn)
73%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Lenka Malíková100%100%100%
RNDr. Beáta Pramuková80%40%-
RNDr. Bronislava Víchová PhD.80%60%-
RNDr. Lenka Ihnátová PhD.80%60%-
Peter Šalamún100%100%100%
Mgr. Lucia Pangrácová100%80%-

Diskusia