RNDr. Lenka Ihnátová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Lenka Ihnátová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
Adresa:
Šrobárova 2,
041 80, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Pamäťové funkcie dospelých potkanov po prenatálnom vystavení rôznym noxám

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2016
93%
Hodnotenie príspevku

Kvantita a morfológia nitrergických neurónov v amygdale prenatálne ožiarených potkanov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2015
80%
Hodnotenie príspevku

Abnormálne správanie mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
100%
Hodnotenie príspevku

Mapovanie NOS pozitívnych neurónov vo vybraných oblastiach mozgu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
91%
Hodnotenie príspevku