Normalizačný faktor pri meraní cievnej reaktivity femorálnej artérie potkanov na Mulvanyho myografe

Normalizačný faktor pri meraní cievnej reaktivity femorálnej artérie potkanov na Mulvanyho myografe

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia