Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, biofyzikálna biomedicína, matematické modelovanie, bioštatis-tika, biometria