Profesionálna expozícia cytostatikám a DNA polymorfizmus reparačného génu hOGG1

Profesionálna expozícia cytostatikám a DNA polymorfizmus reparačného génu hOGG1

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia