Lucia Letková

Používateľský profil
Lucia Letková

Typ účastníka:
Pasívny

Príspevky

Polymorfizmus génov hOGG1 a XRCC1 vo vzťahu k rozvoju karcinómu pľúc

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Hodnotenie príspevku

Profesionálna expozícia cytostatikám a DNA polymorfizmus reparačného génu hOGG1

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2011
-
Hodnotenie príspevku