SEZÓNNE ROZDIELY V AKTIVITE Mg2+-ATPázy, V OBSAHU KONJUGOVANÝCH DIÉNOV A VO FLUIDITE MEMBRÁN MITOCHONDRIÍ OVPLYVNENÝCH STREPTOZOTOCÍNOVÝM DIABETOM

SEZÓNNE ROZDIELY V AKTIVITE Mg2+-ATPázy, V OBSAHU KONJUGOVANÝCH DIÉNOV A VO FLUIDITE MEMBRÁN MITOCHONDRIÍ OVPLYVNENÝCH STREPTOZOTOCÍNOVÝM DIABETOM

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia