RNDr. Jana Mujkošová

Používateľský profil
RNDr. Jana Mujkošová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav pre výskum srdca SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84005, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky