Sonograficky navigovaná artroskopia koxy

Sonograficky navigovaná artroskopia koxy

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Erika Kellerová PhD.100%100%-
ISBN: 978-80-972360-1-4

Sonograficky navigovaná artroskopia koxy

Jozef Vojtaššák ml.1 , Jozef Vojtaššák2,3 , Veronika Vojtaššáková4 , Elena Podskocova
1 Ortopedická ambulancia, Bratislava,
2 Ortopedická ambulancia, Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
3 Katedra ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava
4 Ambulnacia všeobecného lekára pre dospelých, Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Úvod

Jednou zo základným fáz artroskopie koxy je správne zavedenie  artroskopu a inštrumentov do kĺbovej dutiny.  Štandardne k tomuto cieľu  používame RTG zosilňovač.

Na našom pracovisku sme začali vykonávať artroskopiu koxy okrem RTG aj za pomoci sonografickej navigácia. Naším cieľom bolo overiť sonografické možnosti navigácie artroskopie s perspektívou využiť tuto metódu namiesto RTG. V rámci tejto štúdie sme použili nasledujúce možnosti sonografie (echoartrografie) : B-mod, Doppler- Power, Color, E-flow, elastografia, 3-D.

Materiál a metodika

Náš súbor štúdie je malý. Predstavuje  analýzu sonografickej navigácia  (periférny kompartment) u 15 pacientov.  6 pacientov metóda priama, 9 pacientov  metóda nepriama.

Pred artroskopiou koxy sme vykonali sonografické vyšetrenie.  Potvrdili sme  patologický proces, vizualizovali sme morfologické a topografické pomery anatomickej oblasti bedra. Lokalizovali sme vnútornú artroskopickú portu v mediocervikálnej oblasti kŕčka, znázornili sme vonkajšiu artroskopickú portu v oblasti kože. Odmerali sme dĺžku kanála od vonkajšej k vnútornej porte a uhol pod ktorým tento kanál prebieha vo vzťahu krčka femoru. Merali sme  vzdialenosť nervovocievneho zväzku od kĺbového púzdra.

Tento postup sme opakovali  pri samotnej artroskopii kde sme už kontrolovali  samotné zavádzanie artroskopu a inštrumentov sonograficky. Kontrolovali sme sonografickú navigáciu štandardne RTG .

Výsledky

Výsledky sonografickej analýzy a merania: kolmá vzdialenosť mediocervikálnej oblasti z ventrálnej strany ( vnútorné porty) bola od  50 do 70 mm, samotný longitudinálny kanál mal dĺžku od 80 do 110 mm, uhol bol 40-50 stupňov. Transverzálny kanál  bol dlhý od 60 do 90 mm, uhol 40-60 stupňov. Vzdialenosť a. femoralis od kĺbového púzdra bola 25 – 40 mm. Počas artroskopie pri hydrodilatácii sa artroskopické kanály zväčšujú od 30 do 50 mm. Po masívnej hydrodilatácii došlo k odtlačení a. femoralis medialne a ventrálne bez jej kompresie, taktiež vv. femorales s čiastočnou kompresiou.

Záver:

Naša malá štúdia potvrdila perspektívne možnosti sonografickej navigácie artroskopie koxy. Oproti RTG okrem eliminácie žiarenia je možné pri  analýze B módu 2 D zobrazenie čo umožňuje lepšiu priestorovú orientáciu v anatomickej lokalizácii. Výhodou je možný opakovaný kontrolný alebo kontinuálny  sonografický monitoring a sledovanie hydrodisekcie kĺbového puzdra a hydrodisekcie samotnej anatomickej lokalizácie a opakované kontinuálne monitorovanie vlastnej artroskopie. 

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia