RNDr. Erika Kellerová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Erika Kellerová PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Neurobiologický ústav BMC SAV
Adresa:
Šoltésovej 4,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2019
99%
Hodnotenie príspevku

Analýza G-kvadruplexov odvodených od vírusov Eboly a ich interakcií s tiazolovou oranžou

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2017
99%
Hodnotenie príspevku

Štúdium vplyvu polyetylénglykolu na konformáciu G-kvadruplexov odvodených od telomérnych sekvencií DNA

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2016
98%
Hodnotenie príspevku

Spektroskopická analýza interakcie G-kvadruplexovej DNA s ligandom 1,1´-diethyl-2,2´-cyanine iodid (PIC)

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2015
96%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku