Štúdium autofluorescenčných spektier aorty pomocou fluorescenčnej spektroskopie

Štúdium autofluorescenčných spektier aorty pomocou fluorescenčnej spektroskopie

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia