Mgr Martin Uherek

Používateľský profil
Mgr Martin Uherek

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK
Adresa:
Mlynská dolina,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Štúdium vplyvu hypercholesterolovej diéty na autofluorescenčné spektrum aorty

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
93%
Hodnotenie príspevku

Štúdium autofluorescenčných spektier aorty pomocou fluorescenčnej spektroskopie

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Hodnotenie príspevku