Štúdium endogénnej fluorescencie mitochondrií pomocou fluorescenčných techník

Štúdium endogénnej fluorescencie mitochondrií pomocou fluorescenčných techník

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia