Štúdium interakcií nových akridinových hydrazidov s DNA a ich biologická aktivita

Štúdium interakcií nových akridinových hydrazidov s DNA a ich biologická aktivita

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia