RNDr. Jana Matejová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Jana Matejová PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Združená tkanivová banka
Adresa:
Trieda SNP 1,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
2021
100%
Hodnotenie príspevku

Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2018
100%
Hodnotenie príspevku

Štúdium interakcií nových akridinových hydrazidov s DNA a ich biologická aktivita

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Hodnotenie príspevku

Interakcie nových derivátov Braco-19 s DNA

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2011
-
Hodnotenie príspevku