Synovitída kolena po artroskopii pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa

Synovitída kolena po artroskopii pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
60%
Prevedenie (dizajn)
60%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Dávid Líška60%60%-
ISBN: 978-80-972360-0-7

Synovitída kolena po artroskopii pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa

Jozef Vojtaššák ml.1 , Jozef Vojtaššák2 , Veronika Vojtaššáková3 , Elena Podskocova
1 Ortopedická ambulancia, Bratislava
2 2Katedra ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Bratislava
3 Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Úvod : Dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa po vyčerpaní konzervatívnej liečby indikujeme buď na artroskopiu kolena alebo na implantáciu totálnej endoprotézy kolenného kĺbu. Často je pri tejto indikácii artroskopiu  kolena  vykonávaná  v mladšom  veku ako symptomatická liečba za účelom oddelenia implantácie totálnej endoprotézy . V práci ukazujeme  výsledky po artroskopii kolenného zhybu pre gonartrózu 3. stupňa u pacientov  vo veku 40 až 60 rokov   v priebehu jedného roka po artroskopii.

Materiál a metodika: Z nášho súboru pacientov sme vybrali skupinu pacientov u ktorej bola vykonaná artroskopia pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa. Hodnotená skupina predstavovala 30 pacientov: 18 žien (60%) a 12 mužov (40%).

Stupeň gonartrózy 3. stupňa sme stanovili na základe  RTG nálezu   podľa  klasifikácie Kellgren- Lawrence  a echografickej  klasifikácie (B-mode, Doppler, E-flow, 3-D rekonštrukcia,   elastografia.  Stupeň dekompenzácie gonartrózy  sme kvantifikovali klinicky  podľa vizuálnej analógovej stupnice bolesti. Typ výkonu pri artroskopii bol shaving, koblácia chrupavky, synovie, ošetrenie menisku, laváž, extrakcia voľných telies, parciálna synovektómia.

Výsledky: V práci ukazujeme niektoré vybrané parametre u pacientov  po artroskopii kolenného zhybu  pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa sledované počas 12 mesiacov od operácie. Subjektívne zlepšenie hodnotené podľa vizuálnej analógovej stupnice bolesti bolo z hodnoty 6 na hodnotu 2 po 12 mesiacoch od operácie. Pri echografickom hodnotení patologicko - fyziologického stavu, teda exudatívne synovitídy s výpotkom, sme pozorovali pokles z 3. stupňa na 1. stupeň. Subklinická synovitída diagnostikovaná echograficky bola  u 80% pacientov 12 mesiacov od artroskopie. Patologicko-anatomický  nález  hodnotený podľa RTG a echograficky  bol bez progresie. Synovialogram  pred artroskopiou vykazoval detritus synovialis. Detritus synovialis po artroskopii nebol prítomný. Potvrdili sme koreláciu medzi synovitídou a bolesťou kolena.

Záver: Artroskopia pri dekompenzovanej artróze 3. stupňa je indikovaná ako metóda voľby avšak „restitutio ad integrum“ nie je možné očakávať. Jedná sa o symptomatická liečba v rozsahu ako sme zistili pri našom sledovaní niektorých vybraných parametrov. Dôležité je pacienta informovanosť o reálnych možnostiach a limitáciách tohto operačného zákroku.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia

Dobrý deň pán doktor! Gratulujem Vám k práci! Píšete, že pri gonartróze 3. stupňa indikujete artroskopiu kolena v mladšom veku. Vo Vašom súbore boli pacienti vo veku 40 až 60 rokov. Aká je veková hranica, kedy ešte indikujete artroskopiu, alebo je to individuálne?

Dobrý deň Jozef,
ako nelekár som veľmi ocenila sprievodné obrázky, je vidieť, že ide o prácu skúseného a zohraného tímu. Trocha mi však chýba dotiahnutie analytickej časti (prepojenie jednotlivo prezentovaných charakteristík v súlade s EBM), pretože takto prezentované by to zostalo v rovine "case-series", aj keď priemerné efekty vyzerajú byť presvedčivé (bez udania nejakej miery rozptylu údajov to totiž nie je možné spoľahlivo tvrdiť). Škoda o to viac, že by stačili v podstate základné nástroje popisnej štatistiky a testy, ktoré ponúka excel v doplnku "Analýza údajov"
https://support.office.com/sk-sk/article/Komplexná-analýza-údajov-pomocou-doplnku-Analytické-nástroje-b0f0a249-11af-4570-a9cc-becfa6bc0c31

Prikladám ten link možno zbytočne - možno ho poznáte a niekedy využívate, z našej skúsenosti však o tejto možnosti vie málo lekárov - a keďže je naďalej situácia pre vás lekárov, ktorí sa venujete aj výskumu, nepriaznivá v tom, že nemáte na akademickej pôde vytvorený konzultačný a/alebo analytický priestor, mnohí z vás si jednoduché popisy a porovnania robia svojpomocne.

Na záver svojho komentára by som sa rada opýtala, či boli individuálne priebehy VAS u všetkých vyšetrených pacientov systematicky klesajúce, a ak neboli, či sa daná podskupina pacientov rozpoznateľne líšila niektorými klinickými charakteristikami od ostatných "monotónne klesajúcich".

Ďakujem a želám veľa úspechov Vám aj Vašim kolegom.

iwa